Zajęcia z Państwową Strażą Pożarną

Dnia 24 listopada odbyły się zajęcia na terenie naszej placówki ze Strażakami z Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach. Zajęcia rozpoczął alarm przeciwpożarowy. Następnie Strażacy przeprowadzili szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Spotkanie to, miało za zadanie przygotować wychowanków do podejmowania właściwego sposobu pomocy osobom poszkodowanym. Strażacy pokazali i omówili w jaki sposób: zachować bezpieczeństwo, sprawdzić przytomność osoby poszkodowanej, przeprowadzić resuscytację krążeniowo-oddechową, jak unieruchomić i zabezpieczyć poszkodowanego na desce ortopedycznej, jak należy prawidłowo powiadamiać właściwe organy służb ratowniczych. Uczestnicy spotkania mieli możliwość przeprowadzenia reanimacji na fantomach. Zajęcia stały się doskonałą okazją do integracji grupy.

SDC14309 SDC14389 SDC14429 8 1b 12 2 14

                   1a 3

                   1r SDC14381

Jeden komentarz
0 Pings & Trackbacks

Dodaj komentarz

Mistakes Done by the Payday Loan Borrowers

There are millions of payday loan applications sent to the payday lending companies every year. These lenders send billions of dollars to the bank accounts of the borrowers and earn profits from this lent money. Most of the people realize that returning money on time is important and they actually plan it before applying for the loans whereas on the other hand, one hears news every day that people go bankrupt owing to the payday loans.