O nas

Jesteśmy publiczną koedukacyjną placówką, przeznaczoną dla uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Piotra Skargi w Szamotułach pobierających naukę poza miejscem stałego zamieszkania.

Internat uzupełnia pracę dydaktyczno-wychowawczą szkoły przy pomocy doświadczonej i kompetentnej kadry pedagogicznej z pełnymi kwalifikacjami.

Pełnimy funkcję opiekuńczą i wychowawczą wobec dzieci i młodzieży, wspomagając w tej roli dom rodzinny

Nasi wychowankowie mają zapewnione:

  •  zakwaterowanie w 4 – osobowych salach sypialnych,
  •  dobre i bezpieczne warunki bytowe,
  •  pełne wyżywienie,
  •  całodobową opiekę,
  •  dobre warunki do nauki i wypoczynku,
  •  pomoc ze strony kadry wychowawczej w ramach bezpłatnych korepetycji,
  •  możliwość poszerzania wiedzy i rozwijania zainteresowań,
  •  dostęp do internetu,
  •  biblioteczkę,
  •  dobrą naukę samodzielności i odpowiedzialności.

ZAPRASZAMY!

Mistakes Done by the Payday Loan Borrowers

There are millions of payday loan applications sent to the payday lending companies every year. These lenders send billions of dollars to the bank accounts of the borrowers and earn profits from this lent money. Most of the people realize that returning money on time is important and they actually plan it before applying for the loans whereas on the other hand, one hears news every day that people go bankrupt owing to the payday loans.