Rekrutacja i kwaterowanie


!!! WAŻNE !!!

Ze względu na rekrutację uzupełniającą w szkołach ponadpodstawowych/ ponadgimnazjalnych ostateczna lista przyjętych do bursy zostanie podana w sierpniu.

Prosimy wszystkich o uzupełnienie poświadczenia o rozpoczęciu nauki w danej szkole. 

Rekrutacja i kwaterowanie w Bursie Szkolnej   

Szanowni Państwo!
Przedstawiamy zasady rekrutacji do Bursy Szkolnej w Szamotułach.

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020

Nabór prowadzony jest w następujących terminach:

  1. nabór I dla wychowanków, którzy chcą kontynuować pobyt w placówce – w terminie od 20 maja do 27 maja,
  2. nabór II w terminie od 03 czerwca do 25 lipca,
  3. nabór III w terminie od 19 sierpnia do 26 sierpnia.

Posiedzenia Komisji oraz opublikowanie list przyjętych i nieprzyjętych odbywają się odpowiednio: do 23 czerwca, do 31  lipca oraz do 29 sierpnia.

HARMONOGRAM REKRUTACJI 2019-2020

REGULAMIN REKRUTACJI

Serdecznie zapraszamy!

NALEŻY ZŁOŻYĆ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:

Wniosek o przyjęcie do bursy (niepełnoletni)

Wniosek o przyjęcie do bursy (pełnoletni)

Załącznik 1 – Oświadczenie o wielodzietności 2019-2020

Załącznik 2 – Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka 2019-2020

Załącznik 3 – Oświadczenie o zamieszkaniu rodzeństwa w bursie 2019-2020

Załącznik 4 – Oświadczenie o zamieszkaniu na terenie Powiatu Szamotulskiego 2019-2020

– Dowód wpłaty kaucji w wysokości 45 zł na konto :79 9072 0002 0440 0396 2370 0101

– Podpisane  aktualne zdjęcie

 

1. Deklaracja o kontynuowaniu pobytu- niepełnoletni

2. Deklaracja o kontynuowaniu pobytu- pełnoletni

 

W razie pytań / wątpliwości jesteśmy do Państwa dyspozycji – nr tel.:061-29-32-089

Mistakes Done by the Payday Loan Borrowers

There are millions of payday loan applications sent to the payday lending companies every year. These lenders send billions of dollars to the bank accounts of the borrowers and earn profits from this lent money. Most of the people realize that returning money on time is important and they actually plan it before applying for the loans whereas on the other hand, one hears news every day that people go bankrupt owing to the payday loans.