Rekrutacja i kwaterowanie


 REKRUTACJA na rok szkolny 2022/2023

Wszystkie osoby zainteresowane zamieszkaniem w internacie prosimy o wypełnienie wniosku o przyjęcie do internatu na rok szkolny 2022/2023 oraz o zapoznanie się z procedurą i warunkami przyjęcia.

Proces rekrutacji rozpoczyna się 24 czerwca 2022 r. i trwa do 12 lipca 2022 r. Wnioski nadesłane wcześniej nie będą rozpatrywane.

Zakwalifikowanie się do postępowania rekrutacyjnego nie jest jednoznaczne z przyjęciem do internatu.

Rodzice kandydatów, którzy zostali przyjęci do internatu, zobowiązani są wpłacić kaucję w wysokości miesięcznych kosztów zakwaterowania, tj. 70,00 zł na konto
79 9072 0002 0440 0396 2370 0101 z dopiskiem ”kaucja” do dnia 25 sierpnia 2022 r.

HARMONOGRAM REKRUTACJI 2022/2023

REGULAMIN REKRUTACJI

Wniosek o przyjęcie do internatu (niepełnoletni)

Wniosek o przyjęcie do internatu (pełnoletni)

Załącznik 1 – Oświadczenie o wielodzietności

Załącznik 2 – Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

Załącznik 3 – Oświadczenie o zamieszkaniu rodzeństwa w internacie

Załącznik 4 – Oświadczenie o zamieszkaniu na terenie Powiatu Szamotulskiego

Mistakes Done by the Payday Loan Borrowers

There are millions of payday loan applications sent to the payday lending companies every year. These lenders send billions of dollars to the bank accounts of the borrowers and earn profits from this lent money. Most of the people realize that returning money on time is important and they actually plan it before applying for the loans whereas on the other hand, one hears news every day that people go bankrupt owing to the payday loans.