Rekrutacja i kwaterowanie

Informacja!

Przedstawiamy listę osób dot. naboru do bursy na rok szkolny 2017/2018:

Wyniki naboru do Bursy Szkolnej w Szamotułach (otwórz)

Przypominamy, że w dniach 20-27.08.2017r. jest kolejny termin naboru do naszej placówki.

Osoby, które mają braki w dokumentacji proszone są o jej uzupełnienie.

W razie pytań / wątpliwość jesteśmy do Państwa dyspozycji – nr tel.:061-29-32-089

Rekrutacja i kwaterowanie w Bursie Szkolnej   

Szanowni Państwo!
Przedstawiamy zasady rekrutacji do Bursy Szkolnej w Szamotułach.

Rekrutacja na rok szkolny 2017/2018

Nabór prowadzony jest w następujących terminach:

  1. nabór I dla wychowanków, którzy chcą kontynuować pobyt w placówce – w terminie od 21 maja do 28 maja,
  2. nabór II w terminie od 29 maja do 5 lipca,
  3. nabór III w terminie od 20 sierpnia do 27 sierpnia.

Posiedzenia Komisji oraz opublikowanie list przyjętych i nieprzyjętych odbywają się odpowiednio: do 23 czerwca, do 10 lipca oraz do 29 sierpnia.

Serdecznie zapraszamy!

NALEŻY ZŁOŻYĆ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:

– Wniosek o przyjęcie do Bursy Szkolnej (pobierz)

– Kwestionariusz (pobierz)

Oświadczenie (pobierz)

– Dowód wpłaty kaucji w wysokości 45 zł na konto :79 9072 0002 0440 0396 2370 0101

– Podpisane  aktualne zdjęcie

– Zaświadczenie o przyjęciu do szkoły (tylko w przypadku nowych wychowanków)

REGULAMIN REKRUTACJI DO BURSY SZKOLNEJ

Mistakes Done by the Payday Loan Borrowers

There are millions of payday loan applications sent to the payday lending companies every year. These lenders send billions of dollars to the bank accounts of the borrowers and earn profits from this lent money. Most of the people realize that returning money on time is important and they actually plan it before applying for the loans whereas on the other hand, one hears news every day that people go bankrupt owing to the payday loans.