Przetargi / Ogłoszenia

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

„Dostawa produktów spożywczych do Bursy Szkolnej w Szamotułach w podziale na pakiety – liczba pakietów 9″ – na rok 2019 r.

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja z otwarcia ofert w dniu 8.11.2018 r.

Poniżej pełna dokumentacja wraz z załącznikami do pobrania.

Ogłoszenie nr 642031-N-2018

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 Formularz oferty

załącznik nr 1a

załącznik nr 1b

załącznik nr 1c

załącznik nr 1d

załącznik nr 1e

załącznik nr 1f

załącznik nr 1g

załącznik nr 1h

załącznik nr 1i

Załącznik nr 2 Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału

Załącznik nr 3 Projekt Umowy

Załącznik nr 4 Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia

Załącznik nr 5 Oświadczenie grupa kapitałowa 

 

Rejestr zbiorów danych osobowych w  Bursie i Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Szamotułach prowadzony  jest na podstawie:

  • art. 36a ust. ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 922.)
  • Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych ( Dz.U. 2015 poz. 719)

Rejestr zbiorów przechowywany jest w sekretariacie i jest dostępny dla zainteresowanych osób.

 

Mistakes Done by the Payday Loan Borrowers

There are millions of payday loan applications sent to the payday lending companies every year. These lenders send billions of dollars to the bank accounts of the borrowers and earn profits from this lent money. Most of the people realize that returning money on time is important and they actually plan it before applying for the loans whereas on the other hand, one hears news every day that people go bankrupt owing to the payday loans.