Powiat Szamotulski

kwgpf5e5h1Gmina Szamotuły położona jest na Wysoczyźnie Poznańskiej w dorzeczu Warty, w bezpośrednim sąsiedztwie Powiatu Poznańskiego. Miasto, które zamieszkuje 18 700 mieszkańców znajduje się w odległości 35 km na pn. – zach. od Poznania. Pierwsza wzmianka o miejscowości z terenu gminy Lipnicy znajduje się w „Historii Polski” Jana Długosza z 1170 r. Początki dzisiejszej stolicy gminy i powiatu Szamotuł biorą się z wczesnośredniowiecznego grodu obronnego tzw. Osówki położonej na zachód od dzisiejszej lokalizacji miasta. Jeszcze w XIX w. gołym okiem można było dostrzec pozostałości po tzw. Starych Szamotułach, kolejnej lokalizacji miasta 2,5 km na północ od dzisiejszych Szamotuł.

Pierwsze wzmianki o Szamotułach pochodzą z 1231 r. W 1257 r. Przemysław I nadał osadzie prawo odbywania targów. Prawa miejskie Szamotuły otrzymały przed rokiem 1383, a ponowienie praw nastąpiło w latach 1420, 1450 i 1455. Z historią miasta silnie związane były dwa znamienite rody wielkopolskie: Nałęczów i Górków. Władały one miastem już od wczesnego średniowiecza i w największym stopniu przyczyniły się do rozwoju miasta.

Rozwinięta infrastruktura sportowa i rekreacyjna (hale sportowe, korty tenisowe, basen i pływalnia), sąsiedztwo dużych kompleksów leśnych (m.in. obszar Puszczy Noteckiej), zbiorniki wodne oraz wiele historycznych i architektonicznych zabytków, zapewniają korzystne warunki dla uprawiania zarówno turystyki jak i sportu. Wielbicieli zabytków przyciąga m.in. zlokalizowane w Szamotułach Muzeum – Zamek Górków (XVI wieczny zamek, wieża mieszkalna zwana Basztą Halszki, oficyny zamkowe, spichlerz – muzeum archeologiczne), późnogotycki kościół kolegiacki oraz barokowy zespół pofranciszkański z kościołem, jak również zespół pałacowo – parkowy w Gałowie oraz dworki w Lipnicy, Myszkowie i Brodziszewie. W strukturze gospodarczej gminy Szamotuły dominuje gospodarka rolno – przemysłowa. Warunki sprzyjające funkcjonowaniu tej gałęzi gospodarki stwarza bogata baza surowcowa gminy oraz wysoka kultura upraw i hodowli.

Mistakes Done by the Payday Loan Borrowers

There are millions of payday loan applications sent to the payday lending companies every year. These lenders send billions of dollars to the bank accounts of the borrowers and earn profits from this lent money. Most of the people realize that returning money on time is important and they actually plan it before applying for the loans whereas on the other hand, one hears news every day that people go bankrupt owing to the payday loans.