Spotkanie z wychowankami 2014

Dnia 02.09.2014r. odbyło się zebranie informacyjne wszystkich wychowanków Bursy Szkolnej w Szamotułach. Celem obowiązkowego spotkania z Dyrektorem Panem Ryszardem Filipiakiem oraz wychowawcami i opiekunami było przekazanie informacji o funkcjonowaniu Bursy, przedstawienie grona pedagogicznego oraz ustalenie zasad współpracy, a także zapoznanie z obowiązującymi w Bursie regulaminami, przepisami i zwyczajami. Grupa Football Academy spotkała się również z gronem pedagogicznym oraz trenerami: Panem Marianem Kurowskim i Panem Michałem Węgrzynem.

SAMSUNG DIGITAL CAMERA SAMSUNG DIGITAL CAMERA SAMSUNG DIGITAL CAMERA SAMSUNG DIGITAL CAMERA SAMSUNG DIGITAL CAMERA SAMSUNG DIGITAL CAMERA

Jeden komentarz
0 Pings & Trackbacks

Dodaj komentarz

Mistakes Done by the Payday Loan Borrowers

There are millions of payday loan applications sent to the payday lending companies every year. These lenders send billions of dollars to the bank accounts of the borrowers and earn profits from this lent money. Most of the people realize that returning money on time is important and they actually plan it before applying for the loans whereas on the other hand, one hears news every day that people go bankrupt owing to the payday loans.