Finał konkursu czystości

We wrześniu ubiegłego roku Dyrektor Bursy Szkolnej w Szamotułach Pan Ryszard Filipiak ogłosił całoroczny konkurs czystości, w którym wzięli udział wszyscy wychowankowie.
W ramach konkursu ocenie podlegał ład i porządek w każdym pokoju sprawdzany przez wychowawców codziennie, a ocena była przeliczana na punkty od 1 do 5. Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu odbyło się 21 maja. Mieszkańcy trzech najestetyczniejszych pokoi zostali nagrodzeni atrakcyjnymi nagrodami, które wręczył Pan Dyrektor Ryszard Filipiak. Zwycięzcom konkursu wręczone zostały również dyplomy oraz słodkie upominki. Pierwsze miejsce zajęły wychowanki z pokoju nr 7 ze średnią punktów 4,88. Drugie miejsce zajęły wychowanki z pokoju nr 16 ze średnią punktów 4,84, natomiast wychowanki z pokoju nr 4 zajęły trzecie miejsce ze średnią punktów 4,75.
Konkurs niewątpliwie mobilizuje młodzież do utrzymania pokoi w porządku i czystości.
Zwycięzcom konkursu serdecznie gratulujemy!!!

  SAMSUNG DIGITAL CAMERA   SAMSUNG DIGITAL CAMERA 

SAMSUNG DIGITAL CAMERA   IMG_20150521_193217

SAMSUNG DIGITAL CAMERA   SAMSUNG DIGITAL CAMERA

Jeden komentarz
0 Pings & Trackbacks

Dodaj komentarz

Mistakes Done by the Payday Loan Borrowers

There are millions of payday loan applications sent to the payday lending companies every year. These lenders send billions of dollars to the bank accounts of the borrowers and earn profits from this lent money. Most of the people realize that returning money on time is important and they actually plan it before applying for the loans whereas on the other hand, one hears news every day that people go bankrupt owing to the payday loans.