Zajęcia profilaktyczne

W naszej placówce dnia 7 czerwca zorganizowano zajęcia profilaktyczne dotyczące substancji psychoaktywnych, które poprowadził st. post. Filip Paciura z Komendy Powiatowej w Szamotułach.
Policjant rozmawiał z naszymi wychowankami na temat uzależnień, jakim mogą ulec młodzi ludzie sięgający po substancje psychoaktywne. Głównym celem tego spotkania, było zwrócenie uwagi, że życie wolne od dopalaczy i narkotyków pozwala na uniknięcie kolizji z prawem i chroni przed wieloma życiowymi tragediami.
Tematem, który wzbudził zainteresowanie wśród wychowanków, był temat cyberprzemocy. Policjant przedstawił wychowankom konsekwencje prawne tego zjawiska. Zajęcia przebiegały w miłej atmosferze.

Jeden komentarz
0 Pings & Trackbacks

Dodaj komentarz

Mistakes Done by the Payday Loan Borrowers

There are millions of payday loan applications sent to the payday lending companies every year. These lenders send billions of dollars to the bank accounts of the borrowers and earn profits from this lent money. Most of the people realize that returning money on time is important and they actually plan it before applying for the loans whereas on the other hand, one hears news every day that people go bankrupt owing to the payday loans.