„Wspominki przy kawie” w ZPBiSSM

Pomysł na zorganizowanie uroczystości narodził się około półtora roku temu. Przygotowania do uroczystości trwały więc bardzo długo. Nie było to wcale proste zadanie, ponieważ trzeba było dotrzeć do osób, które przed laty pracowały w naszej placówce. Rozesłaliśmy listy intencyjne, w których opisaliśmy nasz pomysł na zorganizowanie spotkania byłych pracowników. Na 60 wysłanych listów intencyjnych odpowiedziało 20 osób. Na swojej Pierwszej Radzie Pedagogicznej otrzymałam zadanie organizacji wówczas „Wieczoru wspomnień”. W rozmowie z Panem Dyrektorem Ryszardem Filipiakiem planując spotkanie narodził się pomysł zmiany nazwy uroczystości na „Wspominki przy kawie”. Uroczystość miała przebiegać w miłej wręcz domowej atmosferze, gdzie przy kawie i cieście zaproszeni goście mieli wspominać dawne czasy. W czerwcu rozesłaliśmy zaproszenia do naszych gości i zaczęliśmy na dobre przygotowania do jakże ważnej dla nas uroczystości. Udekorowaliśmy placówkę jesiennymi ozdobami. Przygotowałam w holu w gablotach wystawę starych zdjęć pracowników i placówki. Udało się nam odnaleźć regulamin placówki z 1976 roku oraz plan dnia, który również wyeksponowano w gablocie. W archiwum odnalazłam 10 starych kronik w tym jak się okazało pierwszą i najstarszą z roku 1977. Ze starych kronik zeskanowałam zdjęcia, które wykorzystałam do przygotowania prezentacji multimedialnej, która miała być zaprezentowana na uroczystości. Wychowankowie przygotowali piękne świeczniki wykonane metodą decoupagu, które miały być prezentem dla gości. Bardzo chciałam uświetnić nasze „Wspominki przy kawie” muzyką i piosenkami. Narodził się więc pomysł, aby nasi uzdolnieni wychowankowie zaprezentowali swoje umiejętności grając na gitarach i śpiewając. Po trzeciej zorganizowanej próbie wiedziałam, że występ wychowanków zrobi na gościach wrażenie, ponieważ sama wsłuchując się w słowa „Tyle było dni…” byłam wzruszona i bardzo dumna z naszej zdolnej młodzieży.
Piękna dekoracja placówki, scenariusz uroczystości, piosenki, prezentacja multimedialna, oraz poczęstunek dla gości – wszystko musiało być dopięte na ostatni guzik. Wreszcie nadszedł długo oczekiwany przez nas wtorek 23 września, kiedy to w Zespole Placówek Bursa i Szkolnym Schronisku Młodzieżowym o godz. 1900 odbyły się „Wspominki przy kawie”. Spotkanie stało się okazją do wspólnej rozmowy oraz do podzielenia się wspomnieniami związanymi z placówką.
Swoją obecnością zaszczycili placówkę: Starosta Szamotulski Pan Paweł Kowzan, dyrektor Wydziału Edukacji Pan Jan Stefaniak, dyrektor Wydziału Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego Pani Joanna Lesicka, dyrektor Aresztu Śledczego w Szamotułach Pan Witold Bednarczyk. Wśród zaproszonych gości znaleźli się również: Pan Mieczysław Kowalczyk, który w placówce pełnił stanowisko dyrektora, córki byłej Pani Dyrektor Barbary Andrzejewskiej Pani Maria Bręczewska i Pani Teresa Szmyt oraz byli pracownicy: Pani Ludomira Kahl, Pani Bogumiła Łogwin, Pan Andrzej Witaszek, Pani Anna Pernaczyńska, Pani Małgorzata Grafka, Pani Patrycja Napierała, Pan Stefan Szwak, Pani Władysława Nowacka. Na uroczystość zaproszony został również trener Młodzieżowej Szkoły Piłkarskiej Pan Bernard Szmyt oraz Kierownik Pan Mieczysław Smolarkiewicz. Wszyscy pracownicy placówki byli również obecni.
Nasze „Wspominki przy kawie” poprowadziłam razem z Panem Dyrektorem Ryszardem Filipiakiem. Dzięki wzajemnej współpracy podczas uroczystości przygrywał nam „Zespół bez nazwy” z Aresztu Śledczego w Szamotułach. „Wspominki przy kawie” rozpoczęły się od piosenki „ Ale to już było”. Następnie Pan Dyrektor oficjalnie powitał wszystkich przybyłych gości. Wystąpienie Pana Dyrektora skierowane do obecnych i byłych pracowników placówki, przedstawicieli rożnych instytucji i urzędów, zawierało wyrazy podziękowania i wdzięczności za wszelkie czynione starania i dobro na rzecz naszej placówki. Szczególne wyrazy uznania zostały skierowane do Pana Starosty i władz powiatu szamotulskiego.
Następnie wychowankowie zagrali na gitarach oraz zaśpiewali piosenkę „Tyle było dni” zachwycając gości swoim talentem. Zaprosiłam gości do obejrzenia prezentacji zdjęć, zachęcając wszystkich do wspólnej rozmowy. Pan Dyrektor powiedział, że tak naprawdę jeszcze tydzień temu myśleliśmy, że pierwszym Dyrektorem placówki była Pani Barbara Andrzejewska. Tymczasem przez przypadek dowiedzieliśmy się, że pierwszym dyrektorem placówki był Pan Jan Więckowski, który ze względów osobistych nie mógł przybyć na uroczystość. Pan Dyrektor rozmawiał osobiście z Panem Więckowskim. Podczas rozmowy okazało się również, że Bursa Szkolnictwa Zawodowego- bo tak się pierwotnie nazywała nasza placówka, swoich pierwszych wychowanków przyjęła w wrześniu 1977 r.
Następnie głos zabierali zaproszeni goście, wspominając czasy związane z placówką. Uroczystość przebiegała w miłej i sympatycznej atmosferze. Zaproszeni goście mieli okazję obejrzeć wystawę starych kronik. Dokonali również pamiątkowego wpisu do obecnej kroniki placówki. Na zakończenie uroczystości wychowankowie rozdali gościom wykonane przez siebie upominki.
„ Wspominki przy kawie” z pewnością długo jeszcze będą okazją do miłych wspomnień. W imieniu Pana Dyrektora, swoim oraz wszystkich pracowników placówki dziękuję wszystkim uczestnikom uroczystości za pamięć o naszej Bursie, nie tylko z okazji „Wspominek przy kawie”.

Katarzyna Ota
Wychowawca ZPBiSSM w Szamotułach

Jeden komentarz
0 Pings & Trackbacks

Dodaj komentarz

Mistakes Done by the Payday Loan Borrowers

There are millions of payday loan applications sent to the payday lending companies every year. These lenders send billions of dollars to the bank accounts of the borrowers and earn profits from this lent money. Most of the people realize that returning money on time is important and they actually plan it before applying for the loans whereas on the other hand, one hears news every day that people go bankrupt owing to the payday loans.