Przewodnik turystyczny

Szamotuły to miejscowość położona na Pojezierzu Wielkopolskim, w dorzeczu dolnego odcinka Warty, nad rzeką Samą po jej obu stronach, 35 km na północny zachód od Poznania, stolicy województwa wielkopolskiego. Miasto otaczają niewysokie pagórki, tworzące charakterystyczny krajobraz polodowcowy.

Położenie sprzyja rozwojowi gospodarczemu miasta i gminy, a także ruchowi turystycznemu. Przecinają się tutaj ważne szlaki komunikacyjne, łączące sąsiednie ośrodki: Poznań, Czarnków, Oborniki, Pniewy i Wronki. Wiodą tędy również drogi międzynarodowe,
}które poprzez trasę A2 i Frankfurt n. Odrą biegną do Berlina, oraz linia kolejowa Poznań – Szczecin.

Miasto zajmuje powierzchnię 10,11 km2 (gmina – 175,1 km2). Jest głównym ośrodkiem gospodarczym, administracyjnym, kulturalnym i oświatowym regionu. Znajduje się
tu siedziba Starostwa Powiatowego i władz miejsko-gminnych. Gospodarka ma charakter rolno-przemysłowy, ponieważ najważniejszym bogactwem naturalnym są urodzajne gleby.
Szamotuły posiadają cenne zabytki, bogatą bazę sportowo – rekreacyjną oraz wiele terenów zielonych. Wszystkie te walory sprawiają, że zarówno miasto, jak i gmina są atrakcyjnym miejscem dla inwestorów, handlowców i turystów z kraju i zagranicy.

 panorama

Panorama Szamotuł

 Kolegiata p.w. Matki Bożej Pocieszenia i św. Stanisława Biskupa

kolegiata

Kolegiata p.w. Matki Bożej Pocieszenia i św. Stanisława Biskupa to najstarszy i najwartościowszy zabytek miasta, a zarazem jeden z ważniejszych obiektów architektury sakralnej w Wielkopolsce. Znajdujący się w pobliżu rynku kościół zbudowano w latach
1423 – 1431 na miejscu świątyni drewnianej. Trzynawową budowlę z czerwonej cegły pokrywa dach ze schodkowymi szczytami i sygnaturką. Wewnątrz, we wszystkich nawach, sufit wieńczą sklepienia gwiaździste. Ozdobą kościoła są polichromie z 1952 r. oraz piękne witraże z XIX i XX w. Wśród elementów wyposażenia należy wymienić: krucyfiks
z ok. 1370 r. na belce tęczowej, kamienny nagrobek Jakuba Rokossowskiego z końca XVI w., spiżową płytę nagrobną Andrzeja Szamotulskiego, chrzcielnicę z XVI w., barokowy ołtarz główny z kilkoma cennymi obrazami oraz kilka bogato rzeźbionych ołtarzy bocznych.
W nawie południowej znajduje się kopia barokowego ołtarza, a w niej cudami słynący obraz Matki Bożej Pocieszenia Szamotuł Pani – ruska ikona z 1. połowy XVII w. Od wieków obraz ten jest przedmiotem kultu religijnego i stanowi cel licznych pielgrzymek. W 1970 r. wizerunek Madonny został koronowany koronami papieskimi przez Prymasa Tysiąclecia, kardynała Stefana Wyszyńskiego. W pobliżu kościoła położony jest cmentarz z wieloma cennymi, zabytkowymi grobowcami.

 

Parafia p.w. Św. Krzyża (klasztor pofranciszkański)

parafia św. krzyża

Nad Samą, niedaleko rynku, stoi klasztor, wzniesiony w latach 1675-1682 na fundamentach zamku Świdwów Szamotulskich. Należał do zgromadzenia franciszkanów reformowanych. W 1831 r. po kasacie zakonu budynki przejęło państwo pruskie, a kościół p.w. św. Krzyża został zamknięty. Jego użytkowanie rozpoczęto ponownie w 1963 r., a w 1969 r. powstała przy nim parafia. Dwuspadowy dach jednonawowej świątyni wieńczy wieżyczka z baniastym hełmem. Wnętrze jest nakryte sklepieniem kolebkowym z lunetami. Sufit zdobią współczesne polichromie ze scenami Męki Pańskiej. Od strony wschodniej do nawy przylega ośmioboczna kaplica nakryta kopułą z latarnią. Wewnątrz, na czaszy, sceny z życia św. Antoniego namalowane w XVII w. Rokokowe wyposażenie wnętrza kościoła pochodzi z końca XVII w. Głównym elementem jest ołtarz z krucyfiksem, figurami Matki Bożej Bolesnej, św. Jana Chrzciciela i dwóch zakonników oraz wizerunkiem Boga Ojca, Ducha Świętego i aniołów.
W kościele znajduje się też kilka ołtarzy bocznych i liczne wizerunki świętych. Zabudowania poklasztorne otaczają kwadratowy wirydarz. W przyległych do kościoła krużgankach urządzono kaplice św. Maksymiliana Kolbego i św. o. Pio. Budynki poddawane są obecnie gruntownemu remontowi.

 

Zamek Górków i Baszta Halszki

zamek górków halszka 

W północnej części miasta wznosi się zamek z końca XV w., zbudowany przez Dobrogosta Świdwę Szamotulskiego, a przebudowany w latach 1513-1518 przez Łukasza II Górkę. Później obiekt zmieniał właścicieli i ulegał przeróbkom. W latach 1975 -1990 przywrócono mu charakter gotycki. Obecnie jest siedzibą Muzeum – Zamku Górków. Wnętrza prezentują wyposażenie komnat zamkowych z XVI-XVII w., gotyckie sklepienia piwnic, renesansowy strop belkowy, fragmenty polichromii gotyckich i renesansowych oraz drzewo genealogiczne Szamotulskich i Górków. Ekspozycję stałą stanowi bogata kolekcja ruskich ikon z XVII, XVIII, XIX i początku XX w. W salach zamkowych odbywają się liczne wystawy i koncerty. W pobliżu zamku wznosi się wieża mieszkalna zwana Basztą Halszki. Według legendy miała być w niej przetrzymywana Halszka z Ostroga, żona Łukasza III Górki. Urządzono
tu ekspozycję przedstawiającą historię Szamotuł i okolic. Obok zamku stoi oficyna z końca XVIII w. z ekspozycją etnograficzną, obrazującą wyposażenie wielkopolskiej chaty
i warsztatów rzemieślniczych. Druga oficyna, zbudowana w 1990 r., służy administracji muzeum. Niedaleko tego budynku usytuowany jest spichlerz – siedziba Muzeum Archeologii Gazociągu Tranzytowego z najciekawszymi zabytkami odkrytymi podczas prac przy budowie gazociągu.

 

SZLAKI PIESZE

 • Szlak zielony, wchodzący w skład Europejskiego Dalekobieżnego Szlaku Pieszego
  E – 11: Szamotuły – Szczuczyn – Grabówiec – Kobylniki (10,5 km) – Słopanowo – Obrzycko (16,7 km) – Klempicz (24,3 km) i dalej przez Czarnków, Trzciankę do Niekurska.
 • Szlak czerwony, wchodzący w skład Europejskiego Dalekobieżnego Szlaku Pieszego E – 11 łączącego wybrzeże Holandii z przejściem granicznym w Ogrodnikach: Słopanowo – Kobylniki – Jaryszewo (10,0 km) – Obrzycko (15,8 km) – leśniczówka Bugaj – Wronki (26,7 km) – Mokrz (37,5) – Chojno (46,5 km) – Bucharzewo (53,3 km) i dalej przez Zatom Stary do Sierakowa.
 • Szlak czerwony: Otorowo – Brodziszewo (10,1 km).
 • Szlak zielony: Jezioro Radziszewskie – Chojno (4,2 km) – Pakawie (6,4 km) – Biezdrowo (11,5 km) – Wartosław (15,3 km) – Mokrz (18,8 km) i dalej do Sierakowa
 • Szlak zielony: Duszniki – Młynkowo – Bytyń (13,8 km).
 • Szlak żółty: Ostroróg – Zajączkowo (13,1 km) – Nojewo (17,6 km) i dalej przez Sieraków, Trzciankę do Bydgoszczy.
 • Szlak żółty: Mokrz – Rzecin (4,2 km) – Mężyk (11,7 km) – Wrzeszczyna (18,5 km).
 • Szlak żółty: Wronki – Biała (16,2 km) – Gulcz (26,8 km).

ŚCIEŻKI PRZYRODNICZO – EDUKACYJNE:

 • Szlakiem Kani Rudej – Ścieżka piesza (5,6 km) i rowerowa (9,9 km), na terenie gminy Pniewy i leśnictwa Dąbrowa, Nadleśnictwo Pniewy.
 • Dębowy Las – Ścieżka piesza i rowerowa (6,0 km) na terenie gminy Obrzycko
  i leśnictwa Daniele, Nadleśnictwo Oborniki.
 • Duszniki – Ścieżka piesza (7,0 km) i rowerowa (7,0 km) na terenie gminy i leśnictwa Duszniki, Nadleśnictwo Pniewy.

SZLAKI ROWEROWE:

 • Szlak czarny: Poznań – Pamiątkowo – Szamotuły – Zajączkowo – Sieraków – Międzychód (110,8 km).
 • Szlak zielony (odcinek północny Transwielkopolskiej Trasy Rowerowej): Poznań – Kiekrz – Pamiątkowo (25,3) – Baborówko – Szamotuły (35,4 km) – Szczuczyn – Piotrkówko – Obrzycko (55,7 km) – Boruszyn – Lubasz i dalej do Okonka (200,0 km).
 • Szlak żółty: Oborniki – Jaryszewo – Obrzycko – Stobnica i dalej do Obornik (90,0 km).
 • Szlak niebieski: Szamotuły – Kaźmierz – Jankowice – Jankowice – Lusowo (40,0 km).

REZERWATY PRZYRODY:

 • Brzęki przy Starej Gajówce (gm. Kaźmierz) – utworzony w 1959 r. Rezerwat leśny, powierzchnia 5,96 ha. Ochronie podlega ok. 30 okazów brzęka.
 • Bytyńskie Brzęki (gm. Kaźmierz) – utworzony w 1959 r. Rezerwat leśny, powierzchnia 14,24 ha. Ochronie podlega jedno z najliczniejszych w Wielkopolsce stanowisk brekini; w runie m.in. wiciokrzew pomorski, wawrzynek wilczełyko, podkolan biały.
 • Duszniczki (gm. Duszniki) – utworzony w 1958 r. Rezerwat leśny, powierzchnia
  0,77 ha. Ochronie podlega grupa 15 modrzewi polskich w wieku ok. 140 lat.
 • Huby Grzebieniskie (gm. Kaźmierz) – utworzony w 1958 r. Rezerwat florystyczny, powierzchnia 1,28 ha. Ochronie podlega stanowisko obuwika pospolitego – największego krajowego storczyka.
 • Jakubowo (gm. Pniewy) – utworzony w 1959 r. Rezerwat leśny, powierzchnia 4,02 ha. Ochronie podlega zespół grądu niskiego (stary las dębowo – grabowy z domieszką buka).
 • Las Grądowy nad Mogilnicą (gm. Pniewy) – utworzony w 1959 r. Rezerwat leśny, powierzchnia 7,35 ha. Ochronie podlega zespół lasu liściastego (grądu) w wieku ok. 120 lat.
 • Wyspy na Jeziorze Bytyńskim (gm. Kaźmierz) – utworzony w 1980 r. Rezerwat ptasi, powierzchnia 30,84 ha; obejmuje 6 wysp na Jeziorze Bytyńskim. Ochronie podlegają miejsca lęgowe ptaków wodnych i błotnych oraz zbiorowisk roślinnych.
 • Świetlista Dąbrowa (gm. Obrzycko) – utworzony w 1999 r., ochronie podlega poszycie leśne w typie świetlistej dąbrowy.

 

Mistakes Done by the Payday Loan Borrowers

There are millions of payday loan applications sent to the payday lending companies every year. These lenders send billions of dollars to the bank accounts of the borrowers and earn profits from this lent money. Most of the people realize that returning money on time is important and they actually plan it before applying for the loans whereas on the other hand, one hears news every day that people go bankrupt owing to the payday loans.